1. Internet banking, trực tuyến qua cổng thanh toán OnePay

- Áp dụng với tất cả khách hàng sử dụng internet banking tại các ngân hàng và khi đặt hàng online. ( Không phải là đặt hàng trưc tiếp hoặc gọi điện)

Quý khách hãy chọn mục "Thanh toán" ngay sau khi hoàn tất các bước đặt hàng trên website của chúng tôi.

- OnePay là gì?

2. Thanh toán qua Visa, MasterCard, Jcb,UnionPay

- Áp dụng với tất cả khách hàng sử dụng thẻ Visa, Mastercard, JCB, Unionpay

Quý khách hãy chọn mục "Thanh toán" ngay sau khi hoàn tất các bước đặt hàng trên website của chúng tôi.

- Khách hàng muốn thanh toán trực tiếp qua visa, mastercard, jcb mà không qua hệ thống website của Điện hoa 24h xin liên hệ để nhận invoice qua email: levinhad@gmail.com

3. Thanh toan qua PayPal

- Thanh toán trực tuyến qua Paypal bằng tài khoản Paypal hoặc thẻ tín dụng (Mastercard, VISA, JCB, AMERICAN EXPRESS,…)

Quý khách hãy chọn mục "Thanh toán qua Paypal " và hoàn tất các bước đặt hàng trên website của chúng tôi.

- PayPal là gì?

- Nếu khách hàng thanh toán trực tiếp từ tài khoản PayPal tới tài khoản PayPal của Điện hoa 24 giờ thông qua tài khoản sau: Levinhad@gmail.com

4. Chuyển tiền trực tiếp tại Ngân hàng, ATM

- Khi khách hàng muốn thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của mình tới tài khoản của Điện Hoa 24 Giờ bằng Internet banking, ATM, thấu chi tại ngân hàng.

- Khi khách hàng thanh toán bằng thẻ ATM xong cần thông báo lại hoặc nhắn tin đã thanh toán cho đơn hàng của mình với nội dung: Đã thanh toán cho đơn hàng ( vs dụ: V5-2343) qua ngân hàng ( Ví dụ: VCB, BIDV, ACB...)

- Khi khách hàng thanh toán qua internet, thấu chi tại ngân hàng thì ghi rõ: Đã thanh toán cho đơn hàng ( ví dụ: V5-2343) qua ngân hàng ( Ví dụ: VCB, BIDV, ACB...)

Xem các số tài khoản của Điện hoa 24h