dienhoa24h là hệ thống điện hoa với nhiều chi nhánh các tỉnh trên toàn quốc . Điện hoa 24h thực hiện các yêu cầu gửi hoa của quý khách hàng đúng thời gian theo yêu cầu đến 63 tỉnh thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
   Để gửi điện hoa 24h. Quý Khách chỉ cần nhấp chuột vào tỉnh, thành phố muốn gửi hoa đến và chọn sản phẩm trong mục tỉnh, thành phố đó. Công ty Điện hoa 24h hân hạnh được cung cấp dịch vụ Điện Hoa toàn quốc.